Instytucja wspólnego inwestowania, wykorzystywana w ramach:

  • racjonalizacji opodatkowania dochodu z działalności operacyjnej,
  • racjonalizacji opodatkowania dochodu ze zbycia składników majątkowych,
  • korzystnej podatkowo sekurytyzacji wierzytelności,
  • pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,
  • zwiększania dźwigni kredytowej,
  • separacji i minimalizacji ryzyka gospodarczego.